français (France) English (United Kingdom) Nederlands (Nederland)
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

1. Reserveren

1.1 Reserveren kan telefonisch, via internet of schriftelijk. Deze reservering is pas definitief
na bevestiging van ontvangst van 50% van de totale huursom binnen 2 weken na reservering.
1.2 Het restant van de huursom dient 6 weken voor aankomstdatum voldaan te zijn. Bij
reservering binnen deze 6 weken dient de huursom in één geheel betaald te worden.
1.3 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan
onverminderd van kracht (zie punt 2).
1.4 Bij het niet, niet volledig, danwel niet tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen door
de huurder, behoudt Lafleurbleue het recht zonder teruggave van eventueel eerder gemaakte
aanbetalingen door huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Annuleringen door huurder dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Lafleurbleue
zal na ontvangst een annuleringsbevestiging zenden.
2.2 Bij annulering door huurder tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van
de totale huursom in rekening gebracht.
2.3 Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom
verschuldigd.
2.4 Huurder wordt aangeraden zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Aansprakelijkheid huurder en waarborgsom

Huurder zal dergelijke schade zelf melden vóór vertrek. Niet-gemelde, maar later (binnen 3
werkdagen) door verhuurder vastgestelde schade, zal verhoogd worden met 25 euro
meerkosten. Terugbetaling zal per bank plaatsvinden binnen 5 werkdagen na vertrek.
3.2 Huurder verklaart door acceptatie van de huurovereenkomst tot betaling van vergoeding
of herstel van de schade (én eventuele meerkosten) te zullen overgaan uiterlijk 2 weken na
datum van de daartoe door verhuurder opgestelde rekening.

4. Aansprakelijkheid Lafleurbleue

4.1 Lafleurbleue kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of
letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of opgelopen door huurders, reisgenoten en/of
bezoekers van de vakantiewoningen.

5. Spelregels

5.1 Huurder zal vóór acht uur ’s ochtends en na 10 uur ’s avonds de algemene rust
respecteren.
5.2 Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaatsen deponeren.
5.4 Bij beëindiging van de huur dient de huurder de woning netjes achter te laten er volgt nog
wel de verplichte eindschoonmaak door de verhuurder.
5.5 Huisdieren zijn ín de gîtes toegestaan.
5.6 Roken is in de gîtes niet toegestaan.
5.7 Het in de gîte-beschrijving genoemde aantal personen dat in de gîtes ondergebracht kan
worden is limitatief. In overleg met de verhuurder is het mogelijk hiervan af te wijken.
5.8 Huurder kan op de eerste huurdag vanaf 16.00 uur de gîte betrekken en dient deze de
laatste dag uiterlijk 10.30 ’s ochtends te verlaten.